Aktualności

Dnia 20 kwietnia odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego „Bezpieczeństwo Morskie” organizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk oraz Katedrę Prawa Morskiego Uniwersytetu Gdańskiego. Podczas Konferencji została poruszona problematyka związana z bezpieczeństwem morskim, przede wszystkim eksploatacją statków morskich, zapobieganiem zanieczyszczeniom środowiska i ochroną portów morskich. Wzięli w niej udział nie tylko pracownicy naukowi, administracji morskiej oraz prawnicy, ale także studenci prawa z wielu ośrodków akademickich w Polsce.

Dnia 30 marca odbył się Lokalny Konkurs Krasomówczy organizowany przez ELSA Gdańsk. Konkurs miał na celu rozwój umiejętności w dziedzinie sztuki przemawiania z wykorzystaniem wiedzy prawniczej. Strony wcieliły się w role stron przewodu sądowego w postępowaniu karnym i cywilnym. Zadaniem uczestników było wygłoszenie mowy kończącej przed sądem I instancji. Była to niepowtarzalna szansa na zaprezentowania swoich umiejętności przed profesjonalnym Jury. Po prawie 3-godzinnych zmaganiach decyzją Jury zwycięzcą został Piotr Zmysłowski, który weźmie udział w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym. Drugie miejsce zajęła Kamila Puchalska, a trzecie Patrycja Łukasiewicz. Laureatom serdecznie gratulujemy, a wszystkich zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych edycjach konkursu.

Podczas Dni Otwartych Uniwersytetu Gdańskiego mieliśmy okazję przeprowadzić Warsztaty z Erystyki dla uczniów szkół średnich. Była to idealna okazja do podzielenia się wiedzą oraz umiejętnościami z zakresu doprowadzania sporów do korzystnego dla strony rozwiązania. Dziękujemy za tak żywe zainteresowanie. Mamy nadzieje, że już w październiku będziemy mogli Was przywitać jako studentów naszego wydziału.
12966050_1037435759644914_1076443318_n

Biznes w prawie czy prawo w biznesie?

W dniach 4-6 kwietnia mieliśmy przyjemność organizować na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego XI Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych.

ODPP to projekt odbywający się co roku równocześnie w 16 ośrodkach akademickich w Polsce, stworzony w odpowiedzi na zainteresowanie studentów praktyczną stroną zawodów prawniczych.

Tegoroczna gdańska edycja projektu, dedykowana była szeroko pojętej tematyce prawa i biznesu, ze względu na rosnącą potrzebę poszukiwania alternatywnych ścieżek rozwoju kariery zawodowej współczesnych studentów prawa i kierunków pokrewnych.

Czytaj więcej »

12894439_1233486920012329_242634847_o

V Ogólnopolska Konferencja Prawa Sportowego „Prawny wymiar działalności zawodnika” jest piątą, jubileuszową edycją projektu organizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk, poprzez który chcemy poddać analizie zagadnienia związane z obowiązującymi prawnymi regulacjami sportu. Czytaj więcej »

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk.
Wszystkie prawa zastrzeżone.