Agata Tusznio
Prezes
president@gdansk.elsa.org.pl
+48 668 844 277

Anna Haczykowska
Sekretarz Generalny
secgen@gdansk.elsa.org.pl 
+48 504 325 185

Małgorzata Domańska
Skarbnik
treasurer@gdansk.elsa.org.pl
+48 602 455 540

Karina Maj
Wiceprezes ds. STEP
vpstep@gdansk.elsa.org.pl
+48 693 514 483

Kamil Olzacki
Wiceprezes ds. Działalności Naukowej
vpaa@gdansk.elsa.org.pl
+48 605 377 722

Paulina Minkiewicz
Wiceprezes ds. Seminariów i Konferencji
vpsc@gdansk.elsa.org.pl
+48 698 821 128

Aleksander Piskorz
Wiceprezes ds. Marketingu
vpmarketing@gdansk.elsa.org.pl
+48 693 411 790

Adam Rybczyński
Dyrektor ds. IT
it@gdansk.elsa.org.pl
+48 574 668 365

Krzysztof Miś
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
hr@gdansk.elsa.org.pl
+48 660 283 296

 Anna Wójcikowska
Dyrektor ds. PR
pr@gdansk.elsa.org.pl
+48 783 353 833

Adres do korespondencji:
Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk,
ul. Jana Bażyńskiego 6,
80-952 Gdańsk

Numer rachunku: 55 1240 1037 1111 0010 6562 2778

Dane do faktury:
Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland,
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa

NIP: 525-156-91-60