Klaudia Kalczyńska
Prezes
president@gdansk.elsa.org.pl
+48 796 297 717

Aleksandra Gniadek
Sekretarz Generalny
secgen@gdansk.elsa.org.pl 
+48 609 575 739

Małgorzata Domańska
Skarbnik
treasurer@gdansk.elsa.org.pl
+48 602 455 540

Alicja Michalik
Wiceprezes ds. STEP
vpstep@gdansk.elsa.org.pl
+48 661 071 300

Kamil Olzacki
Wiceprezes ds. Działalności Naukowej
vpaa@gdansk.elsa.org.pl
+48 605 377 722

Joanna Kaleta
Wiceprezes ds. Seminariów i Konferencji
vpsc@gdansk.elsa.org.pl
+48 506 205 874

Kornel Machnikowski
Wiceprezes ds. Marketingu
vpmarketing@gdansk.elsa.org.pl
+48 665 479 690

Paweł Rębacz
Dyrektor ds. IT
it@gdansk.elsa.org.pl
+48 784 477 489

Aleksander Jarymowicz
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
hr@gdansk.elsa.org.pl
+48 508 859 166

Katarzyna Szymańska
Dyrektor ds. Programów Wiodących
programywiodace@gdansk.elsa.org.pl
+48 793 615 990

 Agata Tusznio
Dyrektor ds. PR
pr@gdansk.elsa.org.pl
+48 668 844 277

Adres do korespondencji:
Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk,
ul. Jana Bażyńskiego 6,
80-952 Gdańsk

Numer rachunku: 55 1240 1037 1111 0010 6562 2778

Dane do faktury:
Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland,
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa

NIP: 525-156-91-60