Działalność Naukowa (AA)

Sekcja Działalności Naukowej ELSA Gdańsk (Academic Activities) realizuje wiele projektów, dzięki którym studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i poszerzania wiedzy z poszczególnych dziedzin prawa.

Projekty organizowane w ramach sekcji Działalności Naukowej:

Organizujemy także szereg projektów na poziomie lokalnym takich jak Panele dyskusyjnePrawne aspekty zgonu. Kontrowersje wokół śmierci mózgu”czy „Prawa człowieka na Bliskim i Dalekim Wschodzie – pomiędzy uniwersalizmem a regionalizmem” oraz Debaty Oksfordzkie pt. „Reklama Produktów farmaceutycznych- czy społeczeństwo tego potrzebuje?”.

ELSA Poland organizuje także Konkursy o zasięgu ogólnopolskim. Po więcej informacji zapraszamy na stronę: http://elsa.org.pl/dzialalnosc/konkursy/

Jeśli masz pytania skontaktuj się z Wiceprezesem ds. Działalności Naukowej ELSA Gdańsk.