ELSA Gdańsk

Grupa Lokalna ELSA Gdańsk rozpoczęła swoją oficjalną działalność na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w 1990 roku, zrzeszając zaledwie kilkanaście osób.

Dziś, po ponad 25 latach prężnej działalności jest jedną z najsilniejszych Grup Lokalnych w Polsce z kilkunastoma aktywnie działającymi członkami zwyczajnymi, a także znamienitym gronem członków seniorów jak i wybitnych członków honorowych nominowanych spośród kadry akademickiej.

Co roku do naszych szeregów dołącza grono oryginalnych, pracowitych i ambitnych ludzi. Dzięki temu organizacja wciąż się rozwija, pozwalając studentom na zdobycie coraz to nowych umiejętności.

O sile ELSA Gdańsk świadczą przede wszystkim organizowane przez naszą Grupę Lokalną projekty o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim jak:

 

  •  Międzynarodowa Konferencja Mid-International Focus Programme Conference „Main trends in Intellectual Property Law” – 2009 r.;

 

  • Międzynarodowa Konferencja Prawa Morza „Global Ocean Governance – from Vision to Action” – 2011 r.;

 

  • Międzynarodowa Konferencja Final International Focus Programme Conference on Health Law – 2013 r.;

 

  • Sześć edycji Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Morskiego: „Polska polityka morska w kierunku zintegrowanej polityki morskiej UE” – 2011 r., „Powrót statków pod polską banderę” – 2013 r., „Morze Bałtyckie – wspólne dobro Europy” – 2014 r., „Prawo żeglugi morskiej” – 2015 r., „Porty morskie – konkurencyjność i innowacje” – 2016 r., „Bezpieczeństwo morskie” – 2017 r.;

 

  • Pięć edycji Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Sportowego: „Prawo sportowe – oczami sportowca, prawnika, sponsora” – 2012 r., „Sport pomiędzy reglamentacją a liberalizacją” – 2013 r., „Prawno-finansowy wymiar działalności sportowej. Kiedy sport staje się biznesem?” – 2014 r., „Prawo sportowe w Europie i na świecie. W poszukiwaniu najlepszych wzorców” – 2015 r., „Prawny wymiar działalności zawodnika” – 2016 r.;

 

  • Ogólnopolski Obóz Adaptacyjny Studentów Prawa i Administracji „Adapciak” – 2006 i 2010 r.

 

  • XI Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy – 2007 r.;

 

  • XLV Walne Zebranie Delegatów ELSA Poland – 2012 r.;

 

  • Ogólnopolskie Szkolenie Wiosenne – 2014 r.;

 

  • LIII Walne Zebranie Delegatów ELSA Poland – 2016 r.;

 

Więcej informacji o naszych projektach znajdziecie Państwo w zakładce „Nasza Działalność ”.