ELSA Poland

Grupa Narodowa ELSA Poland działa na 19. Wydziałach Prawa i Administracji w 17. ośrodkach akademickich: Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Słubicach, Stalowej Woli, Szczecinie, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze.

Około 1300 członków ELSA Poland działając w Stowarzyszeniu współpracuje z międzynarodowymi i krajowymi organizacjami pozarządowymi, największymi firmami prawniczymi i konsultingowymi, prawniczymi samorządami zawodowymi oraz innym instytucjami mającymi wpływ na kształt zawodu prawnika.

Jako jedno z państw założycielskich, od początku istnienia ELSA jesteśmy jedną z najsilniejszych Grup Narodowych, aktywnie uczestniczącą w ogólnoeuropejskich zjazdach statutowych, wymianach studenckich i organizacji projektów o charakterze ponadnarodowym.