Konkurs na Artykuł do Przeglądu Prawniczego ELSA Poland

coverELSA Gdańsk serdecznie zaprasza do udziału w Konkursie na Artykuł do Przeglądu Prawniczego ELSA Poland!

Przegląd Prawniczy ELSA Poland jest to cykliczna publikacja wydawana przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland. Każdy zeszyt zawiera 17 artykułów dotyczących różnorodnej tematyki. Artykuły są nadsyłane z 16 ośrodków akademickich w Polsce. Przegląd Prawniczy ELSA Poland znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW.

Zadanie konkursowe polega na napisaniu artykułu na temat – prawo medialne.

Artykuły powinny być zgodne z wymaganiami redakcyjnymi:
1) objętość do 1 arkusza wydawniczego (40 000 znaków) ze spacjami i przypisami,
2) przypisy dolne,
3) czcionka Times New Roman,
4) rozmiar czcionki 12 (przypisy 10),
5) odstępy między wierszami: 1,5 wiersza.

Dopuszczalne są artykuły współautorskie. 

Konkursie mogą brać udział studenci studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich oraz absolwenci WPiA UG do 2 lat po uzyskaniu dyplomu.

Zgłoszenia należy wysyłać na adres email: artykul@gdansk.elsa.org.pl. Na Wasze prace czekamy do 15 lutego 2016 roku!

Student przystępuje do Konkursu, nadsyłając zgłoszenie konkursowe wg instrukcji w Regulaminie.