Marketing

Sekcja Marketingu zdecydowanie różni się od trzech pozostałych sekcji celem swojej działalności. Marketing w ELSA jest odpowiedzialny za pozyskiwanie środków na bieżącą działalność Stowarzyszenia (fundraising), dbanie o jego jak najlepszy wizerunek na zewnątrz oraz promocję organizowanych projektów (public relations).

Zadaniem marketera jest nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z szerokim spektrum podmiotów, które mogą być zainteresowane współpracą w ramach organizowanych przez ELSA projektów, zwłaszcza z dotychczasowymi Partnerami, lecz również, np. mediami.

Działalność w sekcji marketingu daje szerokie możliwości rozwoju osobistego. Stanowi okazję do rozwinięcia przydatnych w przyszłym życiu zawodowym cech, takich jak: kreatywność, otwartość na rozmowę, pewność siebie czy asertywność oraz umiejętności autoprezentacji, negocjacji, działania pod presją, a także kultury działania w kontaktach biznesowych.

W prawie w każdym projekcie ELSA Gdańsk jest widoczny realny wkład marketingowy!

Więcej informacji udzieli Wiceprezes ds. Marketingu ELSA Gdańsk.