Międzynarodowy Program Wymiany Praktyk Studenckich (STEP)

STEP (ang. Students’ Trainee Exchange Programme) zajmuje się organizowaniem praktyk dla studentów prawa oraz koordynowaniem międzynarodowej wymiany praktyk. Ponadto organizuje corocznie szereg profesjonalnych szkoleń i warsztatów pod nazwą Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych, ukierunkowanych na doskonalenie umiejętności zawodowych w celu ułatwienia startu oraz zwiększenia szans młodych adeptów prawa na rynku pracy i praktyk.

Nawiązujemy kontakty z przyszłymi praktykodawcami, negocjujemy warunki współpracy oraz poszukujemy chętnych do zdobycia doświadczenia w zawodzie.

Dla wielu studentów jest to szansa na postawienie pierwszych kroków w kancelariach prawniczych, działach prawnych firm różnych sektorów gospodarki, bankach oraz instytucjach rządowych.

 

Wszelkich informacji o praktykach udziela Wiceprezes ds. Międzynarodowego Programu Wymiany Praktyk Studenckich ELSA Gdańsk.