Nasza Działalność

Nasza działalność opiera się głównie na realizowaniu projektów wypełniających wizję oraz cele statutowe Stowarzyszenia.

Kompleksowa organizacja takich projektów, jak konferencja lub ogólnopolski konkurs pozwala nie tylko gruntownie zapoznać się z zagadnieniami merytorycznymi danego wydarzenia, ale również zdobyć praktyczną wiedzę z zakresu umiejętności miękkich – negocjacji, zarządzania czasem, promocji i marketingu projektu, etc. Rozwija zdolność do kreatywnego myślenia, planowania strategicznego i pracy w zespole, co wydatnie przydaje się zarówno w pracy w Stowarzyszeniu, jak i w przyszłej karierze prawniczej.

Sprawne działalnie umożliwia nam podział na wyspecjalizowane sekcje: STEP, Działalności Naukowej, Seminariów i Konferencji oraz Marketingu.