O Nas

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa, ang. European Law Students’ Association (ELSA) jest największą apolityczną, niezarobkową organizacją na świecie zrzeszająca studentów i młodych adeptów prawa.

ELSA obecna jest w 42 krajach w Europie, działając w sieci poprzez Grupy Narodowe i Lokalne pod przewodnictwem Zarządu Międzynarodowego (International Board) z siedzibą w Brukseli.

Międzynarodowy charakter organizacji oparty jest na budowaniu wzajemnej współpracy oraz porozumienia przez poznawanie innych systemów politycznych i kultur prawnych. Członkowie ELSA uczestnicząc w życiu Stowarzyszenia zdobywają cenne doświadczenia i nową perspektywę w spojrzeniu na prawo, kształtowanie przyszłego życia zawodowego oraz stosunki międzynarodowe.

 

Wizja ELSA:

„Sprawiedliwy świat, w którym szanuje się godność ludzką i różnorodność kulturową”.

 

Nasze Cele:

 • dążenie do stworzenia sprawiedliwego świata, gdzie respektowane będą godność człowieka i zróżnicowanie kulturowe;
 • wspieranie systemu edukacyjnego, ułatwianie wzajemnego zrozumienia
  i promowanie postaw obywatelskich wśród studentów prawa i młodych prawników;
 • umożliwianie studentom prawa i młodym prawnikom poznania innych
  kultur oraz systemów prawnych
  w duchu konstruktywnego dialogu
  i współpracy naukowej;
 • kształtowanie światopoglądów otwartych na współpracę
  międzynarodową
  ;
 • podwyższanie kwalifikacji przyszłych prawników;
 • inspirowanie studentów prawa i młodych prawników do podejmowania działań dla dobra społeczeństwa.

 

Wypełnianiu powyższych założeń służą programy, w ramach których prowadzimy działania:

 • Program Wymiany Praktyk Studenckich
 • Działalność Naukowa
 • Seminaria i Konferencje

 

A wszystko zaczęło się od:

 • 5 studentów z 4 krajów – Niemiec Zachodnich, Austrii, Węgier i Polski;
 • spotkanie w pociągu i potem w Wiedniu 4 maja 1981 roku – oficjalna data powstania Stowarzyszenia.marek safjan

Studentów i absolwentów wydziałów prawa zrzeszonych w ELSA uważam za niezwykle wartościowych ludzi. Ich zaangażowanie narzecz edukacji prawniczej, kultury prawnej w państwie, szczególnie w naszym społeczeństwie zasługuje na duże uznanie

                prof. Marek Safjan

Sędzia TSUE, Patron ELSA Poland