Aktualności

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland ma zaszczyt zaprosić po raz XVI na Prawnicze Targi Pracy!

Wydarzenie, które jest skierowane do wszystkich studentów i absolwentów prawa w Polsce, cechuje się przede wszystkim tym, iż stwarza możliwość bezpośredniej rozmowy z przyszłymi pracodawcami, czyli profesjonalnymi prawnikami. To niebywałą okazja do poznania świata największych podmiotów prawniczych oraz ich ofert.

Już 14 października w Kampusie Głównym Uniwersytetu Warszawskiego zaprezentują się m.in.:

Partner ELSA Poland:


Wystawcy:


Zaczynamy od godz. 10.00!

Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy do udziału w Forum Prawników Korporacyjnych, które odbędzie się 8-9 września 2014 w Warszawie.

Podczas wydarzenia zaproszeni eksperci skupią się na wskazaniu dobrych praktyk w zakresie zarządzania działami prawnymi, dużą część poświęcą tematyce nowelizacji prawa i wpływie na funkcjonowanie biznesu. Poruszone zostaną tematy dotyczące polityki compliance, zmian w przepisach prawa i kodeksów mających bezpośredni wpływ na funkcjonowanie firm, ale również omówione zostaną zagadnienia związane z komunikacją i współpracą z innymi działami w firmie.

Podczas Forum uczestnicy wezmą udział w dwóch inspirujących sesjach plenarnych, a także w wielu prelekcjach w ramach dwóch ścieżek tematycznych. Liczne case studies oraz warsztaty pozwolą na znalezienie bardzo ciekawych pomysłów. Nową formułą, wyróżniającą Forum jest wprowadzenie stołów eksperckich dla uczestników.

Gośćmi specjalnymi będą: dr Christina Hummer LL.M., Partner SCWP SCHINDHELM, posiadająca bogate doświadczenie w postępowaniach przed Komisją Europejską oraz Philippe Coen, Prezes European Company Lawyers Association.

Zapraszamy do zapoznania się z programem: forumprawnikow.nf.pl

Szanowni Państwo, jako ELSA Gdańsk chcielibyśmy wyrazić głębokie słowa wdzięczności oraz oficjalnie podziękować partnerom XVIII Lokalnego Konkursu Krasomówczego ELSA Gdańsk, który odbył się 17 marca 2014r. w Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

Wyrazy wdzięczności składamy partnerom głównym:

 • EMPIK School
 • Kancelaria Radców Prawnych KONEKSJA Wojciech Grochowiecki
 • Wydawnictwo C.H. Beck
 • Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku
 • Kancelaria Adwokacka Adwokat Karol Chabowski
 • Kancelaria Adwokacka Adwokat Paweł Giemza oraz Adwokat Jacek Szynkowski

Podziękowania kierujemy także do partnerów:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Dylewski
 • Kancelaria Adwokacka Paweł Zieliński
 • Kawczyński – Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni
 • Kancelaria Adwokacka Jarosław Jackiewicz
 • Krzysztof Lodziński Kancelaria Radcy Prawnego
 • Kancelaria Prawnicza Koprowski Gąsior Gierzyńska & Partnerzy sc
 • Kancelaria Radców Prawnych M. Pilichowska J. Karolak s.c.
 • Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” O. Gdańsk
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku
 • Rada Samorządu Studentów WPiA UG
 • ToastMasters Gdańsk
 • Księgarnia „Arche”

 

unnamed1

Graj i wygrywaj!

Law Games 2014

 

 

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland oraz kancelaria Wierzbowski Eversheds już po raz dziewiąty dają studentom i absolwentom Wydziałów Prawa i Administracji szansę udziału w konkursie Law Games. W tym roku Finał odbędzie się w dniach 7-8 maja.

 

Konkurs ten, skierowany do studentów III – V roku studiów i absolwentów prawa, daje możliwość sprawdzenia w praktyce nabytej wiedzy.  W tym roku uczestnicy mają do wyboru dwa kazusy: jeden z zakresu prawa cywilnego, drugi z zakresu prawa autorskiego.

 

Konkurs składa się z dwóch etapów: Eliminacji i Finału. W celu wzięcia w nim udziału należy zarejestrować się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie www.elsa.org.pl/lawgames. Każdy uczestnik może zarejestrować się tylko raz. Zadaniem uczestników jest rozwiązanie jednego z kazusów konkursowych przygotowanych przez prawników z kancelarii Wierzbowski Eversheds. Rozwiązując kazus, uczestnik wciela się w rolę powoda lub pozwanego – rola ta jest automatycznie przypisywana z chwilą dokonania rejestracji. Termin nadsyłania prac upływa 6 kwietnia 2014 r.

Autorzy najlepszych prac wezmą udział w Finale Konkursu, który odbędzie się w dniach 7-8 maja 2014 r. w Warszawie. Finaliści zostaną podzieleni na 4-osobowe drużyny, które wcielą się w role składu sędziowskiego. Zadanie finałowe polega na opracowaniu werdyktu w sprawie znanej już z kazusu eliminacyjnego i opracowaniu 4 argumentów prawnych przemawiających za werdyktem. Po półtoragodzinnej pracy w grupach każdy z członków grupy losuje po jednym argumencie opracowanym przez jego drużynę, a następnie przez godzinę przygotowuje indywidualne, 4-minutowe ustne wystąpienie, prezentujące i uzasadniające wylosowany argument. Na ostateczny wynik wypływ będą miały zarówno ocena pracy w grupie, jak i indywidualnych wystąpień. Jury będzie zwracać uwagę na umiejętność  wypracowania wspólnego stanowiska podczas pracy grupowej, organizację pracy, a także sposób i poziom argumentacji.

Oprócz satysfakcji z wygranej, ciekawych wrażeń i bezcennych doświadczeń, na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody. Każdy z pięciu zwycięzców uzyska możliwość odbycia miesięcznej, płatnej praktyki w kancelarii Wierzbowski Eversheds, która ufunduje także drobne upominki dla wszystkich finalistów. Zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe ufundowane przez Wydawnictwo Wolters Kluwer.

 

Zapraszamy do udziału w Konkursie!

 

Więcej szczegółów na: www.elsa.org.pl/lawgames

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland serdecznie zaprasza na Międzynarodową Konferencją o Szkolnictwie Wyższym – European Forum for Higher Education (EFHE).

EFHE jest projektem o międzynarodowym charakterze, który jako jeden z pierwszych skierowany jest nie tylko do wąskiego grona akademickiego, czy specjalistów z tej dziedziny. Celem konferencji jest zebranie w jednym miejscu przedstawicieli wielu środowisk, którzy w profesjonalnej atmosferze będą mieli szansę na wspólną dyskusję o systemie szkolnictwa wyższego oraz jego problemach w ujęciu globalnym.

Reprezentanci środowisk biznesowych, studenckich, akademickich i państwowych z całej Europy dokonają szczegółowego przeglądu różnych systemów szkolnictwa wyższego. Na bazie uzyskanych wyników postarają się wypracować unikalny model edukacji wyższej na miarę XXI wieku.

Wśród zagadnień, które zostaną poruszone na Konferencji znajdują się między innymi:

 • Analiza współczesnych systemów wyższej edukacji, powszechność dostępu do uczelni wyższych;
 • Wpływ ekonomii na system szkolnictwa wyższego;
 • Społeczne uwarunkowania wyższej edukacji;
 • Współpraca uczelni wyższych z pracodawcami oraz jej wpływ na wskaźniki bezrobocia wśród studentów i absolwentów;
 • Przyczyny bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych;
 • Finansowanie szkolnictwa wyższego;
 • Europejska Uczelnia Wyższa XXI wieku – szansa czy zagrożenie?;
 • Aktywizacja studencka w formie działalności stowarzyszeń i organizacji a ich współpraca z władzami szkół wyższych.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, jesteś ciekaw kim są nasi prelegenci zapraszamy do odwiedzenia:

– strony internetowej: http://efhe.pl/

oraz

– fanpage’a na portalu Facebook: https://www.facebook.com/efhe.wroclaw.poland/

 

 

 

 

KONKURS NA WYSTĄPIENIE PODCZAS II OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI
„Air law and technology. Nowe wyzwania dla międzynarodowego
i krajowego prawa lotniczego oraz technologii lotniczych”.

 

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Rzeszów zaprasza do udziału
w konkursie na wystąpienie podczas II Ogólnopolskiej Konferencji „Air law and technology. Nowe wyzwania dla międzynarodowego i krajowego prawa lotniczego oraz technologii lotniczych”.

Główna idea organizowania konkursu to stworzenie możliwości wygłoszenia referatu podczas konferencji oraz doskonalenie umiejętności sprawnego i skutecznego korzystania ze zdobytej w toku studiów wiedzy prawniczej.

Uczestnictwo w konkursie polega na przygotowaniu i opracowaniu referatu związanego
z problematyką wybranego panelu tematycznego Konferencji. Tematyka wystąpień to: nowe wyzwania dla Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO), prawa pasażera w aspekcie regulacji międzynarodowych, bezpieczeństwo żeglugi powietrznej w świetle prawa międzynarodowego, odpowiedzialność cywilnoprawna dowódców statków powietrznych, prawo własności intelektualnej
w branży lotniczej, ochrona patentowa wynalazków lotniczych, licencjonowanie personelu w świetle nowych regulacji prawnych, rozporządzanie przestrzenią powietrzną w kontekście rosnącej liczby nietypowych statków powietrznych. Przygotowanie wystąpienia powinno być zgodne z wymogami określonymi w regulaminie konkursu.

Uczestników konkursu będzie oceniać Komisja Konkursowa złożona z osób specjalizujących się w prawie lotniczym. Spośród nadesłanych prac Komisja Konkursowa wybierze pracę wyróżniającą się treścią merytoryczną i sposobem realizacji tematu. Zwycięzca zostanie zaproszony do udziału
w charakterze prelegenta podczas II Ogólnopolskiej Konferencji „Air law and technology. Nowe wyzwania dla międzynarodowego i krajowego prawa lotniczego oraz technologii lotniczych”. Oprócz tego, zostaną pokryte koszty jego przyjazdu oraz zakwaterowania.

Referat wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy wysłać na adres: konkurs@elsa.rzeszow.pl do dnia 7 marca 2014 r.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.

Dodatkowe informacje: www.konferencja-lotnicza.pl/konkurs/

ELSA Day FB Cover 2014 general

 

ELSA Day to cykliczny projekt, realizowany jednocześnie we wszystkich grupach lokalnych i narodowych Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa, któremu przyświeca jeden wspólny cel – szerzenie wiedzy z zakresu praw człowieka. Tematyka ta silnie koresponduje z hasłem Stowarzyszenia zarówno w kraju: „Sprawiedliwy świat, w którym szanuje się godność ludzką i różnorodność kulturową”, jak i na arenie międzynarodowej „All different, all together”. Inicjatywa ta ma za zadanie nie tylko propagowanie wiedzy z zakresu stosowania praw człowieka oraz problematyki ich naruszania we współczesnym świecie, ale również kształtowanie świadomości społecznej tych nadużyć.

W ramach ELSA Day 5 marca 2014 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się Panel Dyskusyjny „Prawa człowieka na Bliskim i Dalekim Wschodzie – pomiędzy uniwersalizmem a regionalizmem”, poświęcony kwestiom łamania praw człowieka w krajach Bliskiego i Dalekiego Wschodu oraz możliwościom stworzenia uniwersalnego systemu ochrony tych wartości. Głos w dyskusji zabiorą eksperci w dziedzinie praw człowieka, prawa międzynarodowego publicznego, polityki zagranicznej, znawcy kultury blisko- i dalekowschodniej oraz studenci.

Oprócz panelu dyskusyjnego przewidziane są również:

 • relacja z podróży: „Bliski i Daleki Wschód – oczami podróżnika”,
 • projekcja oraz dyskusja na temat filmu „Korea Północna – Kraj cichej śmierci”, reż. Ewa Ewart, 2004
 • wystawa tematyczna.

Serdecznie zapraszamy!


coverphoto

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Toruń, Katedra Prawa Ochrony Środowiska i Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Koło Naukowe Publicznego Prawa Gospodarczego UMK zapraszają do udziału w Konferencji Naukowej „Problemy interpretacyjne ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”, która odbędzie się 14 marca 2014 r. w Toruniu.

Głównym zagadnieniem poruszanym w czasie Konferencji będzie praktyczne zastosowanie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Odbędą się dwa panele dyskusyjne w których zostaną poruszone aspekty regulacji związanych z prawem ochrony środowiska, a także związane z regulacjami dotykającym prawa gospodarczego, przede wszystkim z problemem przetargów na wywóz odpadów.

Celem Konferencji jest stworzenie okazji dla studentów wszystkich uczelni do uczestnictwa w wydarzeniu, skupiającym specjalistów z branży ochrony środowiska oraz zamówień publicznych z całej Polski. Projekt umożliwia także wzięcie czynnego udziału w dyskusji na temat aktualnych problemów interpretacyjnych wyzwań prawa zamówień publicznych oraz prawa ochrony środowiska. Po wejściu w życie przepisów zmieniających ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach, nadchodzi czas na pierwsze podsumowania, a także wymianę doświadczeń z przedstawicielami różnych środowisk związanych z tematyką odpadów.

W ramach Konferencji zorganizowany został Konkurs na Wystąpienie. Autorzy najlepszych i najciekawszych artykułów wezmą udział w Konferencji w roli prelegentów. Termin nadsyłania referatów mija 25 lutego 2014 r. Szczegóły w regulaminie dostępnym na stronie internetowej www.torun.elsa.org.pl.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęła Pani dr Elwira Jutrowska, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki  Inspektor Ochrony Środowiska, prof. dr hab. Andrzej Sokala Prorektor UMK ds. Studenckich oraz Pan Michał Zaleski, Prezydent Miasta Torunia.

Zachęcamy do śledzenia przygotowań do wydarzenia na profilu na Facebook’u www.facebook.com/pages/Konferencja-Naukowa-Problemy-interpretacyjne-ustawy-o-odpadach/1401301010123685

W dniu 20 lutego 2014 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się Ogólnopolska Konferencja „Granice innowacyjności polskiej gospodarki” organizowana przez warszawską Grupę Lokalną Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA.

Celem niniejszego projektu jest analiza dotychczasowych regulacji prawnych pod względem wpływu na innowacyjność polskiej gospodarki. Chcemy zastanowić się nad rozwojem prawa własności przemysłowej, a także skonfrontować różne opinie praktyków w tej dziedzinie. Poprzez szerokie spektrum gości konferencja ma umożliwić dogłębną ocenę stanu obecnej legislacji, a także zachęcić do dyskusji nad tą problematyką.

Konferencja podzielona jest na trzy panele: pierwszy z nich będzie dotyczył ograniczeń wynikających z Ustawy o Prawie własności przemysłowej. W drugim panelu chcemy skupić się na ograniczeniach wynikających z innych aktów normatywnych z różnych gałęzi prawa. W ostatniej części zgromadzeni postarają się odpowiedzieć na pytanie: jak pobudzić transfer technologii ze środowisk naukowych do biznesu?

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne są na oficjalnej stronie internetowej konferencji: http://graniceinnowacyjnoscipolskiejgospodarki.elsa.warszawa.pl/.

UWAGA! Udział w konferencji jest bezpłatny, jednakże wymaga wcześniejszej rejestracji za pośrednictwem formularza, dostępnego na stronie internetowej wydarzenia.

Do wzięcia udziału w konferencji zachęcamy w szczególności przedstawicieli świata nauki, prawników, przedsiębiorców oraz pracowników administracji rządowej i samorządowej.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: konferencja@elsa.warszawa.pl

Serdecznie zapraszamy!

baner_2

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk.
Wszystkie prawa zastrzeżone.