Aktualności

logo, III OKPM

27 lutego 2014 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się III Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego „Morze Bałtyckie – wspólne dobro Europy” organizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk. W kolejnej już edycji projektu udział wezmą przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, armatorów, związków zawodowych a także przedsiębiorcy, prawnicy, naukowcy i studenci z wielu ośrodków akademickich w Polsce.

W czasie konferencji poruszone zostaną zagadnienia osadzone w sferze gospodarki oraz polityki i prawa, związane z wzmocnieniem konkurencyjności polskiej gospodarki morskiej w Regionie Morza Bałtyckiego, a także z troską o dobry stan środowiska morskiego, w tym wprowadzania instrumentów zintegrowanego morskiego planowania przestrzennego, oraz dbałością o wzrost zatrudnienia w gospodarce morskiej i sektorach z nią powiązanych.

Projekt przewiduje trzy części tematyczne. Pierwsza z nich poświęcona zostanie problemowi konkurencyjności gospodarki morskiej. Tematem części drugiej stanie się środowiskowa gospodarska morska. Zgromadzeni postarają się odpowiedzieć na pytanie: jak pogodzić gospodarkę i środowisko dla wspólnego dobra? Trzeci panel dotyczyć będzie społecznej gospodarki morskiej, a dokładnie sposobów wykorzystania ludzkiego potencjału w miastach- portach.

Warto nadmienić, iż poprzednie edycje wydarzenia cieszyły się dużym uznaniem wśród licznie zgromadzonego audytorium. Organizatorzy dołożyli wszelkich starań, aby i tym razem było podobnie. Świadczyć o tym może fakt, iż patronat honorowy nad konferencją objęli:

  • Pan Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska,
  • dr inż. kpt. ż.w. Andrzej Królikowski – Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni,
  • prof. zw. dr hab. Bernard Lammek – Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
  • prof. UG, dr hab. Jakub Stelina – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG.

Dodać należy, że partnerem głównym konferencji jest Związek Miast i Gmin Morskich. Nasze działania wspierają również pozostali partnerzy: Miasto Gdańsk, Port Gdynia, Misiewicz, Mosek i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych, Terminal Kontenerowy DCT Gdańsk oraz InvestGDA.

Szczegółowe informacje dostępne są na oficjalnej stronie internetowej wydarzenia pod adresem: www.prawo-morskie.pl. Udział w konferencji jest bezpłatny, wymaga natomiast wcześniejszej rejestracji za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej konferencji.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: prawo-morskie@elsa.org.pl.

734513_693400254015444_112960232_n

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konkursie na artykuł do Przeglądu Prawniczego ELSA Poland. Konkurs polega na napisaniu artykułu z zakresu jednej, wybranej przez uczestnika dziedziny prawa: historii prawa, prawa administracyjnego, prawa cywilnego, prawa finansowego oraz prawa karnego.

Ponadto, uczestnik zobowiązany jest do nadesłania formularza zgłoszeniowego (załącznik do regulaminu), krótkiego streszczenia wraz z tytułem w języku obcym nowożytnym (summary) oraz kluczowych słów w języku obcym nowożytnym (key words).

TERMIN nadsyłania prac: 28 lutego 2014 r. godz. 23:59!
E-MAIL, na który należy przesłać pracę: elsa@gdansk.org.pl

Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z koordynatorami projektu:
Sara Trzebiatowska, sara.trzebiatowska@gmail.com
Dawid Walaszczyk, walaszczyk.dawid@gmail.com

Po więcej informacji odsyłamy do strony wydarzenia na facebooku:

Konkurs na artykuł do przeglądu prawniczego ELSA Poland

wolters_notatki

Zapraszamy do aktywnego udziału w VIII edycji akcji „Uwolnij swoje notatki”

Usystematyzowana wiedza na wyciągnięcie ręki? To możliwe. Sam możesz pomóc w tworzeniu wielkiej bazy notatek. Wiadomo: bez dobrze opracowanych notatek przygotowania do egzaminu są dłuższe i trudniejsze. Dlatego Wolters Kluwer rozpoczyna VIII edycję ogólnoakademickiej akcji uwalniania notatek. Przeszukajcie plecaki, notatniki i szuflady i podzielcie się ze wszystkimi.

Wystarczy dodać na stronie www.student.LEX.pl przynajmniej 3 pliki z przygotowanymi przez siebie notatkami, skryptami, opracowaniami lub pytaniami egzaminacyjnymi z poprzednich lat. Notatki mogą dotyczyć dowolnego przedmiotu z toku studiów.

Dla osób, które podzielą się notatkami z innymi, Wolters Kluwer przygotował nagrody. Jeśli dodacie 3 pliki, otrzymacie książkę o tematyce prawniczej. Jeżeli uda Wam się dodać 5 plików, otrzymacie książkę oraz maskotkę LEKSIA- przyjaciela wszystkich prawników. Dla osoby, która udostępni największą ilość notatek przygotowaliśmy nagrodę – niespodziankę.

Akcja trwa od 16.01 do 14.02.2014 r.

Regulamin i więcej informacji na stronie: http://student.lex.pl/materialy-edukacyjne

Nasza baza liczy już ponad 2 000 notatek i skryptów i jest do dyspozycji studentów prawa i administracji

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk zaprasza studentów I roku prawa i administracji Uniwersytetu Gdańskiego do wzięcia udziału w Konkursie Wiedzy o Prawoznawstwie!

Wielkimi krokami zbliża się Wasza pierwsza sesja egzaminacyjna, stąd warto zdać egzamin zanim się ona rozpocznie!

Konkurs składa się z dwóch etapów.

Pierwszy etap konkursu polega na napisaniu testu wielokrotnego wyboru, składającego się z 30 pytań. Czas odpowiedzi to 60 minut.

Etap pisemny dla kierunku prawo odbędzie się 14 stycznia 2014 roku o godzinie 13:15 w Auli im. Marian Cieślaka, natomiast dla administracji 16 stycznia 2014 r. o godzinie 11.15 w Audytorium B.

Pierwsze 6 osób otrzyma ocenę bardzo dobrą z egzaminu oraz zostaną zakwalifikowani do II etapu.

Drugi etap konkursu polega na odpowiedzi ustnej na pytania otwarte, problemowe. Każdy z uczestników na około 8-10 minut na zaprezentowanie siebie oraz swojej wiedzy. Pytania nie są wcześniej udostępniane do wglądu uczestnikom.

Pierwsze trzy osoby otrzymają dodatkowo nagrody książkowe.

Termin nadsyłania zgłoszeń [Imię, nazwisko, kierunek]: 12 stycznia 2014 r. na adresgdansk@elsa.org.pl.

Powodzenia!

80b7437558ff0624med

Bądź aktywny i zdobądź praktyki w dziale Audytu KPMG!

Jesteś studentem IV lub V roku? Interesujesz się zagadnieniami
z zakresu sprawozdań finansowych i rachunkowości?
Chcesz poznać tajniki zawodu audytora?

Zapraszamy do udziału w profesjonalnym cyklu szkoleń
World of Audit. Program składa się z czterech sesji prowadzonych przez ekspertów z KPMG.

Tematy szkoleń:

1. Problem defraudacji w badanych podmiotach według MSRF nr 240,
2. Założenie kontynuacji działalności podmiotu badanego,
3. Rezerwy i odpisy aktualizujące – wyzwanie dla biegłego rewidenta,
4. Inwentaryzacja majątku – ostateczna weryfikacja.

W 2014 roku szkolenia w ramach World of Audit odbędą się nauczelniach ekonomicznych w siedmiu lokalizacjach: w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Katowicach, Gdańsku, Łodzi i we Wrocławiu.

Rekrutacja do programu:

1. Uzupełnij formularz zgłoszeniowy 
2. Załącz swoje aktualne CV do formularza,
3. Rozwiąż testy ze znajomości języka angielskiego
i podstaw rachunkowości.

Dla najlepszych uczestników World of Audit przygotowaliśmy wiele niespodzianek, w tym m.in.
• Udział w Wielkim Finale
• Oferty płatnych praktyk w dziale Audytu KPMG

Kalendarium:

• 7 stycznia – 27 stycznia: Zgłoszenia online
• 10 lutego – 21 lutego: Sesje testowe
• 17 marca – 11 kwietnia: Szkolenia
• 23 maja: Wielki Finał

Termin nadsyłania zgłoszeń: 27 styczeń 2014 r.

1455124_570343906353085_1852194938_n

Ogólnopolski Konkurs Na Glosę Do Orzeczenia Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego , który odbędzie się już po raz siedemnasty stawia przed uczestnikami jedynie jedno, lecz za to wymagające zadanie: napisanie glosy do orzeczenia Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego lub Naczelnego Sądu Administracyjnego. Konkurs skierowany jest do wszystkich studentów wydziałów prawa i administracji w Polsce, będących studentami co najmniej drugiego roku.

Rywalizacja składa się z dwóch etapów:

Eliminacje polegają na napisaniu glosy do jednego z zaproponowanych przez organizatora orzeczeń z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego, karnego lub finansowego. Orzeczenia do wyboru są wcześniej publikowane na oficjalnej stronie konkursu. Do następnej fazy konkursu przechodzą autorzy pięciu najlepszych prac (po jednej z każdej dziedziny). W drugim etapie rywalizacji, będącym jednocześnie jej finałem, jury spośród finalistów wybiera autora najlepszej glosy.

Uroczysty finał konkursu połączony z wręczeniem nagród laureatom odbywa się co roku w innym spośród szesnastu miast w Polsce, w których działają Grupy Lokalne ELSA Poland.

Celem Ogólnopolskiego Konkursu na Glosę jest stworzenie studentom prawa możliwości nabycia umiejętności pisania naukowych komentarzy do orzeczeń sądowych, zachęcanie do podejmowania prób samodzielnej analizy badawczej wyroków wraz z ich uzasadnieniami, a także rozwinięcie aktywności naukowej oraz sztuki argumentacji i obrony własnego stanowiska. Konkurs stwarza także doskonałą okazję do poszerzenia wiedzy z wybranej dziedziny prawa.

Kalendarium:


17 stycznia

ostateczny termin nadsyłania prac

17 stycznia-1 luty
czas na sprawdzanie prac przez Jury

7 luty
Wyłonienie zwycięzców –konfrontacja poglądów

27-28 luty
Gala Finałowa + Uroczysta Kolacja oraz program socjalny (m in.
zwiedzanie Krakowa)

Orzeczenia:

Prawo konstytucyjne: K25/09

Prawo karne: V KK 99/12

Prawo administracyjne: I OSK 1780/12

Prawo cywilne: III CZP 36/13

Prawo finansowe: II FSK 1812/11 NSA

 

Bądź na bieżąco i zapisz się na facebook’u! https://www.facebook.com/events/255222184636432/

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Prawa Energetycznego „Prawo z energią”.

Konkurs jest skierowany do studentów i absolwentów do 27. roku życia (w konkursie mogą brać udział doktoranci, nie doktorzy), zainteresowanych prawem energetycznym, energetyką oraz polityką energetyczną.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

Etap pierwszy –„Esej z ilustracjami”

Uczestnicy przygotowują eseje z ilustracjami na jeden z podanych poniżej tematów. Esej nie powinien być dłuższy niż 15 stron A4 (wraz z przypisami, bibliografią oraz ilustracjami). Co ważne, elementami eseju powinny być, poza tekstem, ilustracje, przez co rozumiemy: schematy, wykresy, dane statystyczne, tabele i zdjęcia.

Tematy prac konkursowych zostały przygotowane przez Radę Naukową:

I. Zadania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki a polityka energetyczna państwa.
II. Na drodze do liberalizacji rynku gazu w Polsce.
III. Przerwy w dostawach energii elektrycznej – czy to możliwe?
IV. Inwestycje liniowe – cywilnoprawne i administracyjnoprawne sposoby zapewnienia dostępu do nieruchomości na potrzeby budowy sieci przesyłowych i dystrybucyjnych a projekt ustawy o korytarzach przesyłowych.
V. Wpływ rozwiązań prawnych („mały i duży trójpak”) na rozwój generacji rozproszonej ze źródeł odnawialnych.
VI. System wsparcia dla wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji z ciepłem w Prawie energetycznym – stan obecny i perspektywy na przyszłość.

Eseje można przesyłać na adres konkurs.energia@elsa.poznan.pl do 28.02.2014 r.

Komisja konkursowa ocenia prace i wybiera 5 najlepszych.

Etap drugi – „Gala finałowa”

Gala Finałowa składa się z dwóch tur: Konferencji Laureatów oraz Quizu.

I tura: Konferencja Laureatów

Pierwsza tura drugiego etapu polega na wygłoszeniu wykładu odzwierciedlającego temat wcześniej zaprezentowany w eseju. Przydatna tu jest wcześniej przygotowana prezentacja multimedialna (Power Point lub Prezi), która zawierać powinna ilustracje pojawiające się w eseju (tabele, schematy, zdjęcia itp.). Prezentacja ta stanowi bazę wykładu. Wykład nie powinien trwać dłużej niż 10 minut.

Po wygłoszonym wykładzie publiczność ma okazję do zadawania pytań oraz komentowania zaprezentowanych wystąpień.

II tura: Quiz

Każdy uczestnik otrzyma pytanie, które widoczne będzie także na większym ekranie, tak, żeby mogła się z nim zapoznać widownia. Pytania będą miały formę testu (a, b, c, d). Uczestnicy mają 1 minutę na odpowiedź – wybranie kartki z odpowiednią literą (odpowiedzią na pytanie). Moderator konkursu na bieżąco sprawdza udzielone odpowiedzi i informuje o nich uczestników oraz publiczność.

Tura ta ma na celu sprawdzenie ogólnej wiedzy z zakresu prawa energetycznego i wiedzy o rynku energetycznym.

Gala finałowa będzie się 1 kwietnia 2014 r.

 

Na Zwycięzcę Konkursu czekają miesięczne, płatne praktyki w Kancelarii CMS Polska (dawniej CMS Cameron McKenna) w Warszawie. Pozostali Finaliści również będą mieli możliwość odbycia praktyk w renomowanych kancelariach w Warszawie i Poznaniu. Gwarantujemy każdemu z Finalistów możliwość publikacji eseju na Portalu CIRE.pl.

Regulamin, opis konkursu i więcej niezbędnych informacji można znaleźć na stronie internetowej konkursu http://konkurs-energetyczny.pl/oraz na profilu konkursu na Facebook’u.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

1456678_608244135903608_86646603_n

ELSA Gdańsk ma przyjemność zaprosić na otwarty panel dyskusyjny pt.
„Prawne aspekty zgonu. Kontrowersje wokół śmierci mózgu”.
Na powyższy temat rozmawiać będziemy w gronie prawników, lekarzy oraz studentów.

Do zobaczenia 19 grudnia o godz.17:15 na Wydziale Prawa i Administracji UG!

plakat_panel_dyskusyjny

Niepowtarzalna okazja wyjazdu do Brazylii!

oo

KPMG International Case Competition to szansa dla Ciebie i trzech pozostałych członków Twojej drużyny na zmierzenie się z prawdziwymi biznesowymi wyzwaniami.

Jeśli Twoja drużyna będzie najlepsza w rozwiązywaniu biznesowych case’ów i zwycięży finał krajowy, droga do São Paulo będzie stała przed Wami otworem. KPMG zabierze Was na Finały Światowe do Brazylii, gdzie będziecie rywalizować w biznesowym starciu z najlepszymi drużynami z całego świata!

Jak to działa?

KICC to biznesowy konkurs bazujący na prawdziwych biznesowych wyzwaniach, z jakimi na co dzień mają do czynienia doradcy biznesowi w KPMG. Zarówno na etapie krajowym, jak i międzynarodowym uczestnicy mierzą się z biznesowymi case’ami i w drużynach opracowują najlepsze ich zdaniem rozwiązania dla postawionych problemów. Drużynowe prezentacje są oceniane przez panel złożony z ekspertów KPMG.

Kto może wziąć udział?

W konkursie mogą wziąć udział studenci studiów I i II stopnia oraz studenci 5-letnich studiów jednolitych. Nie ma znaczenia kierunek studiów. Liczy się natomiast zainteresowanie biznesem, analityczne talenty i umiejętność prezentowania rozwiązań. Staw czoła wyzwaniu, wypracuj ze swoją drużyną najlepsze rozwiązanie biznesowe i pokaż całemu światu, na co W as stać!

 

Więcej informacji znajdziesz na stronie: kpmg.com/pl/KICC

 

KICC ułatwi Ci rozwijanie własnych mocnych stron i pomoże Ci obrać kurs na międzynarodową karierę!

Weź udział i przekonaj się, jak daleko możesz zajść i jak wiele możesz osiągnąć!

 

Rejestracja w Polsce: 2-20 grudnia 2013

Finały Światowe: 1-4 kwietnia 2014

kpmg.com/pl/kicc

 

Kontakt:

Iza Zbonikowska                                                                             Anna Jasińska

+48 (22) 528 10 05                                                                        +48 (22) 528 11 19

izbonikowska@kpmg.pl                                                               annajasinska@kpmg.pl

 

1420557_702798916411279_120503558_n

 

Chcesz odświeżyć sobie ustawę o orderach i odznaczeniach przed kolokwium w autobusie?

Będąc w kawiarni przypomnieć sobie preambułę do Konstytucji?

Ktoś wziął w bibliotece ostatni zbiór orzeczeń NSA, a musisz mieć o 13tej gotowy referat?

Nic prostszego!

Już teraz możesz korzystać z najlepszego studenckiego niezbędnika wszędzie tam, gdzie akurat jest Ci potrzebny. Lex dla Studenta dostępny jest w wersji mobilnej – na smartfony i tablety.

Zawartość bez zmian: nadal aktualna, kompletna i fachowa baza informacji prawnej LEX oraz procedury z programu Lex Navigator.

 

Od teraz prawo możesz mieć zawsze przy sobie!

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk.
Wszystkie prawa zastrzeżone.