Program Praktyk Krajowych PPK

Program Praktyk Krajowych, jeden z wiodących projektów naszego Stowarzyszenia, to największy w Polsce program praktyk adresowany do studentów prawa i administracji.

W ramach Programu Praktyk Krajowych, ELSA umożliwia odbycie praktyki prawniczej w jednym z 17. ośrodków akademickich w Polsce. Z roku na rok systematycznie zwiększa się liczba podmiotów oferujących za naszym pośrednictwem praktyki.

W ramach programu wyróżniamy:

  • Praktyki Ogólnopolskie – dostępne dla studentów z całej Polski, organizowane w urzędach centralnych, prestiżowych kancelariach oraz firmach, przede wszystkim tych, które mają siedzibę w Warszawie;
  • Praktyki Lokalne – dostępne dla studentów z całej Polski, w szczególności jednak skierowane są do studentów studiujących w określonym ośrodku akademickim; organizowane są przez Grupy Lokalne u praktykodawców mających siedzibę w poszczególnych miastach.

Udział w Programie Praktyk Krajowych to szansa na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego w znanych i cenionych kancelariach, firmach oraz instytucjach. Wielu uczestników programu PPK dzięki odbytej praktyce otrzymało u wcześniejszego praktykodawcy stałe zatrudnienie.

Aktualną ofertę praktyk krajowych znajdziesz na  www.praktykiprawnicze.pl !