Przegląd Prawniczy

pp

 

 

 

 

 

 

 

Przegląd Prawniczy Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland to nowy, unikalny projekt Stowarzyszenia.

2013 roku ukazał się pierwszy zeszyt Publikacji prawniczej, zawierający 20 artykułów nadesłanych przez studentów oraz pracowników naukowych. Artykuły do Przeglądu Prawniczego wyłaniane są w drodze konkursów przez każdą z Grup Lokalnych ELSA Poland.

Przegląd Prawniczy ELSA Poland podkreśla charakter naukowy działalności Stowarzyszenia, oferując studentom i pracownikom naukowym możliwość rozwijania zainteresowań daną gałęzią prawa, a także szansę na zdobywanie umiejętności z zakresu legal writing.

Publikacja prawnicza dystrybuowana jest w 16 ośrodkach akademickich w Polsce (wydziały prawa oraz biblioteki uniwersyteckie).

Do pobrania