VI Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego

Dnia 20 kwietnia odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego „Bezpieczeństwo Morskie” organizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk oraz Katedrę Prawa Morskiego Uniwersytetu Gdańskiego. Podczas Konferencji została poruszona problematyka związana z bezpieczeństwem morskim, przede wszystkim eksploatacją statków morskich, zapobieganiem zanieczyszczeniom środowiska i ochroną portów morskich. Wzięli w niej udział nie tylko pracownicy naukowi, administracji morskiej oraz prawnicy, ale także studenci prawa z wielu ośrodków akademickich w Polsce.