Współpraca

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk zaprasza do nawiązania współpracy przy organizowanych projektach wszystkich zainteresowanych wspieraniem celów statutowych naszego Stowarzyszenia:

  • Dążenie do stworzenia sprawiedliwego świata, gdzie respektowane będą godność człowieka i zróżnicowanie kulturowe,
  • Wspieranie systemu edukacyjnego, ułatwianie wzajemnego zrozumienia i promowanie postaw obywatelskich wśród studentów prawa i młodych prawników,
  • Umożliwianie studentom prawa i młodym prawnikom poznania innych kultur oraz systemów prawnych w duchu konstruktywnego dialogu i współpracy naukowej,
  • Kształtowanie światopoglądów otwartych na współpracę międzynarodową,
  • Podwyższanie kwalifikacji przyszłych prawników,
  • Inspirowanie studentów prawa i młodych prawników do podejmowania działań dla dobra społeczeństwa. (Statut ELSA Poland, art. 6)

Chcą Państwo z nami współpracować?

Zachęcamy do kontaktu z Wiceprezesem ds. Marketingu ELSA Gdańsk, który udzieli dalszych informacji.