XXI Lokalny Konkurs Krasomówczy

Dnia 30 marca odbył się Lokalny Konkurs Krasomówczy organizowany przez ELSA Gdańsk. Konkurs miał na celu rozwój umiejętności w dziedzinie sztuki przemawiania z wykorzystaniem wiedzy prawniczej. Strony wcieliły się w role stron przewodu sądowego w postępowaniu karnym i cywilnym. Zadaniem uczestników było wygłoszenie mowy kończącej przed sądem I instancji. Była to niepowtarzalna szansa na zaprezentowania swoich umiejętności przed profesjonalnym Jury. Po prawie 3-godzinnych zmaganiach decyzją Jury zwycięzcą został Piotr Zmysłowski, który weźmie udział w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym. Drugie miejsce zajęła Kamila Puchalska, a trzecie Patrycja Łukasiewicz. Laureatom serdecznie gratulujemy, a wszystkich zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych edycjach konkursu.